NATUURINCLUSIEF WONEN

Bij het creëren van woonplekken voor mensen houden we vaak weinig tot geen rekening met de natuurlijke omgeving. En dat terwijl dit nu belangrijker is dan ooit. Als het aan ons ligt, woont en leeft iedereen in balans met de natuur en haar ecosystemen. Want alleen dan voorkomen we het verdere uitsterven van de natuur en haar organismen. En dat is van belang, want die organismen hebben wij als mens nodig om te overleven. Kortom: woon- en leefomgevingen moeten we natuurinclusief bouwen en transformeren tot holistische ecosystemen.